Ekonomi
 

Alla Kvinnors Hus är en ideell förening utan vinstintresse. Vi ansöker varje år om verksamhetsbidrag från Stockholms stads socialtjänstförvaltning. De styrande politikerna i Organisations- och föreningsutskottet fattar beslut om vårt verksamhetsbidrag.

Varje år ansöker vi också om bidrag från Landstinget och de senaste åren har vi fått särskilda utvecklingsmedel som fördelats via Länsstyrelsen.

Eftersom verksamhetsbidraget måste prövas på nytt varje år är det svårt för oss att planera långsiktigt. Detta gör oss extra sårbara för konjunktursvängningar.

Utöver ovanstående bidrag kommer våra intäkter från:

  • boendeplatser i skyddade boendet till socialtjänsten, vilka debiteras för
  • intäkter från föreläsningar
  • årliga medlemsavgifter
  • ekonomiska bidrag från privatpersoner och företag.