Om oss

Alla Kvinnors Hus är en ideell och partipolitiskt obunden organisation med lång erfarenhet av att arbeta med våldsutsatta kvinnor och deras barn.
 

Vi ger kostnadsfritt samtalsstöd, rådgivning och erbjuder skyddat boende. Dessutom verkar vi för ökad kunskap och förändrade attityder genom information till skolor, myndigheter, politiker, media med flera.
 

Idag har vi cirka 550 medlemmar vilket gör oss till den största ideella kvinnojouren i landet. Verksamheten bedrivs i första hand av anställd personal. För att säkerställa god kvalitet så genomgår samtliga volontärer en obligatorisk utbildning samt kontinuerlig vidareutbildning.

Vi får fler och fler förfrågningar om män i behov av skydd, som även de blivit utsatta för våld i nära relation. Vi kan ta emot män i våra externa bostäder. Utöver det erbjuder vi även stöd till de förövare som vill ändra sitt destruktiva beteende.

Skyddat boende
Vi tar emot våldsutsatta kvinnor och deras barn i vårt skyddade boende som för närvarande beståd av rum med självhushåll och externa lägenheter. I våra externa bostäder tar vi även emot män som blivit utsatta för partnervåld. Vi har en stor och rymlig hiss samt vissa rum som är anpassade för husdjur.

Ett helhetstänk

För att hjälpa de som kommer till Alla Kvinnors Hus tillbaka till ett bra liv så tillämpar vi ett helhetstänk där vi arbetar mycket med ADL-träning, d v s Aktiviteter i Dagliga Livet, då vi märker att många kvinnor som bor hos oss har behov av det.

Dagverksamhet

Vi har en dagverksamhet där vi erbjuder vi kvinnorna och barnen olika aktiviteter som att måla, arbeta med lera, laga mat, baka, vara med på gymnastik och annat.

Samtalsstöd
Vi erbjuder samtalsstöd till både kvinnor och barn i skyddade boendet, antingen enskilt eller i grupp. Vi pratar utifrån den enskildes särskilda behov och använder oss även av teman där man får bearbeta det man gått igenom.

Praktisk hjälp och information
Vi ger praktiskt stöd och hjälper till med att kontakta myndigheter, bostadsbolag o s v. Utöver det informerar och upplyser vi om lagar och regler och annat som är bra att känna till.


Skola och förskoleloknande verksamhet
För barnen i skolålder erbjuds ev plats i någon skola och för de barn som inte har möjlighet att gå i vanlig skola har vi undervisning på plats i skyddade boendet. För de yngre barnen har vi en förskoleliknande verksamhet med anställda pedagoger.

Snabbfakta

  • Bildades 1978
  • 550 medlemmar
  • ca 50 aktiva volontärer
  • 16 anställda
  • 24 boendeplatser
  • 103 kvinnor och 133 barn i boendet 2015