VEM DRIVER ALLA KVINNORS HUS?
 

Alla Kvinnors Hus är en ideell och partipolitiskt obunden organisation som består av ca 500 medlemmar. Föreningens verksamheter leds av en medlemsvald styrelse som består av ideellt arbetande kvinnor.

Ett arbetsutskott (AU) svarar för beslut rörande den dagliga verksamheten som inte kräver beslut av styrelsen Alla Kvinnors hus har för närvarande elva personer anställda.

Ett femtiotal av våra medlemmar är aktiva som volontärer inom organisationen och arbetar med stöd, rådgivning och information inom de olika verksamhetsdelarna.