Hur kan ni hjälpa mig?

Alla Kvinnors Hus erbjuder kostnadsfritt:

  • Stödsamtal och rådgivning, måndag-fredag: 10-12, 13-15
  • Juristjouren (för dig som har juridiska frågor kring våld i nära relationer) onsdag och söndag: 18-21
  • Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras barn
  • I mån av plats, skyddat boende för män som utsatts för våld i nära relation, i någon av våra externa lägenheter
  • Råd och stöd i samband med polisanmälan, sjukhusbesök eller kontakter med socialtjänsten
  • Samtalsgrupper för kvinnor och tjejer som lämnat våldsamma förhållanden eller utsatts för sexuella övergrepp (som inte bor i vårt skyddade boende)
  • Samtalsgrupper för män som utsatt sin familj för hot och våld
  • Stödsamtal för barn som vuxit upp i våldsamma familjer
     
<< Tillbaka​​​​​​​