Nyhet

 

2012-09-25

Våldsutsatta kvinnor utan bostad

 

Våldutsatta kvinnor blir ofta bostadslösa efter vistelse i skyddat boende. När socialtjänst beslutar att kvinnornas skyddsbehov inte längre kräver skyddat boende är de få som har någonstans att ta vägen.

 

Många kvinnor som bor på skyddat boende tvingas att sluta sina jobb för att inte utsätta sig för att våldsförövaren söker upp dem. Samtidigt söker de försörjningsstöd och mår psykiskt dåligt. Dessa faktorer försvårar och kan till och med göra det omöjligt för kvinnorna att kvalificera sig för hyreskontrakt.

 

Att flytta tillbaka till den ordinarie bostaden är i princip omöjligt eftersom våldsförövaren känner till dess läge. Dessutom är det inte alltid kvinnorna får kvarsittanderätt, dvs. rätt att bo i bostaden tills dess att bodelning görs.

 

Flera kvinnojourer har uppmanat kommunerna att öronmärka hyreskontrakt till våldsutsatta kvinnor. Det är viktigt för dem att snabbt få ett boende för att kunna påbörja ett tryggt liv.

 

- De behöver också få trygghet och rutiner efter allt vad de har varit med om, etablera ett liv framåt och det kan man ju inte om man inte har en bostad, säger Anneli Norberg på Alla Kvinnors Hus.

 

Öronmärkningen skulle kunna vara en lösning för de kommuner som inte tillämpar förtur i bostadskön för våldsutsatta kvinnor. Även de kommuner som tillämpar förtur ställer höga krav och det är svårt för kvinnorna att få lägenheter denna väg. I kommuner som Stockholm är det extra svårt eftersom det finns få hyreslägenheter.

 

- Det här är ju en konsekvens av att så mycket är utsålt av allmännyttan, säger Carin Götblad, nationell samordnare mot våld i nära relationer.

 

Lyssna på inslag i P3 Nyheter om ämnet