Nyhet

 

2012-09-19

Våld mot kvinnor prioriteras i regeringens politik

 

Statminister Fredrik Reinfeldt (M) framförde i regeringsförklaringen att vi inte kan acceptera att kvinnor utsätts för våld och att insatser för att "förebygga mäns våld mot kvinnor är fortsatt prioriterat".

 

Regeringsförklaringen stakar ut vägen för regeringens politik under året och är en markering av vad regeringen planerar att genomföra.

Reinfeldts tal har beskrivit som tråkigt och brist på överraskningar. Regeringen har under den gångna tiden av mandatperioden genomfört flera satsningar mot våld i nära relationer. Flera av dem sträcker sig över en flerårig period varför statsministerns uttalande kan tolkas som att inga nya insatser behöver göras för att uppfylla löftet om en fortsatt politik på området.

 

Det faktum att Reinfeldt underströk att just förbyggande insatser är prioriterat innebär ett nytt förhållningssätt. Carin Götblad som är tillsatt av regeringen som nationell samordnare mot våld i nära relationer sa tidigare i veckan att hon anser att det är viktigt att arbeta med förövarna.

 

- I vårt arbete kommer vi att fokusera på gärningsmännen. Våld i nära relationer är oftast en mansfråga. Vi måste få in männen på planen, säger Carin Götblad.

 

I dagsläget finns det ett fåtal mancentrum runt om i Sverige och några enstaka kvinnojourer, däribland Alla Kvinnors Hus, som arbetar med förövare. Den allmänna kännedomen om att även kvinnojourer arbetar med förövare är låg.