Nyhet

 

2012-05-02

Tre ryska organisationer som arbetar med mäns våld mot kvinnor på studiebesök 

 

Tre organisationer som ingår i det Sida-finansierade projektet LAW (Legislation to Achieve Women's safety) besökte Alla Kvinnors Hus för inhämtning av kunskap med fokus på opinionsbildning, lagstiftning och medierapportering om manliga könsroller. Deltagarna vid studiebesök var bland annat representanter från Kriscentrum för kvinnor, journalister, hälso- och sjukvårdspersonal, landsting- och kommunfullmäktige ledamöter.