Nyhet

 

2012-09-26

Socialtjänsten klarar sig inte utan frivilliga

 

Socialtjänsten klarar sig inte utan frivilliga. Det svarar en betydande del av Sveriges socialchefer i en rapport av fackförbundet Vision. Totalt uppger 92 procent av socialcheferna att socialtjänsten till viss del eller i stor utsträckning kommer att vara beroende av den frivilliga sektorn.

 

När det gäller skyddet av våldsutsatta kvinnor och deras barn är socialtjänst i dagsläget mycket beroende av den frivilliga sektorn. Inom Stockholm stad finns det enbart ett kommunalt drivet skyddat boende och ett 20-tal ideellt drivna skyddade boenden. Alla Kvinnors Hus drivs ideellt och har cirka nittio stycken volontärer som arbetar aktivt.

 

Det är värt att notera att beroendet av den frivilliga sektorn verkar öka. Jämfört med år 2011 så är det 11 procent fler socialchefer som i år svarar att de kommer att vara beroende av den frivilliga sektorn. Av de kommuner som har samarbeten med frivillig sektorn ser 73 procent ett utvecklingsbehov.

 

Läs rapporten här