Nyhet

 

2012-06-13

Sjukvårdspersonal ska upptäcka våldsutsatta

 

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram metoder för hälso- och sjukvårdspersonal för hur man bäst upptäcker våldsutsatta. Socialstyrelsen får 3,5 miljoner kronor under två år för att utreda, utvärdera och ta fram riktlinjer för hur vårdpersonal ska ställa frågor om våldsutsatthet. Uppdraget genomförs i samarbete med Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitetet (NCK) och Sveriges kommuner och landsting (SKL).