Nyhet

 

2012-08-13

Jourpappa häktad för våldtäkt mot barn

 

Jourpappa häktad på sannolika skäl för att ha våldtagit två barn. Barnen placerades i jourhem för att få en trygg miljö eftersom hemförhållandena brustit. Upplands Väsby kommun tog beslutet att tvångsomhänderta barnen enligt lagen om vård av unga (LVU) då man misstänkte våld i hemmet av de biologiska föräldrarna.

 

Det är första gången kommunen har använt sig av familjen för jouromhändertagande av barn och man beklagar vad som har hänt.

- Det är fruktansvärt tråkigt för de här barnen att komma ur askan i elden, säger socialnämndens ordförande Maria Fälth (KD).

 

Tidigare har Upplands Väsby själva letat placeringar för omhändertagande av barn. Men på grund av att placeringar är tidskrävande har kommunen övergått till att använda sig av en jourhemstjänst via Jourhemspoolen och Familjepoolen. Det är en kommungemensam verksamhet mellan åtta kommuner i norra Storstockholm.

 

Polisen har påbörjat en utredning och Upplands Väsby kommun har själva tillsatt en parallell extern utredning. I dagsläget fokuserar kommunen på att hitta en förskola till barnen och om barnen vill prata finns det kuratorer tillgängliga.

 

Jourhem är akutboenden för barn som inte kan bo med sina föräldrar. Jourfamiljen tar hand om barnet under den tid socialtjänsten utreder barnets situation, vilket kan ta upp till fyra månader. Eftersom barnen kommer från dåliga hemförhållanden och befinner sig i en otrygg situation i väntan på utredningen, krävs det att jourfamiljer uppfyller en hög vårdkvalitet.