Nyhet

 

2012-08-01

Götblad kritiserar minskad kvinnojoursbemanning

 

Carin Götblad, nationella samordnare mot våld i nära relationer, kräver i en intervju i Ekot att offentlig och kommunal stödverksamhet inom våld i nära relationer måste ha bättre semesterplanering. Kravet är en konsekvens av fler rapporterade kvinnomord under sommaren, att våldet ökar under denna period samt att offentlig, kommunal och ideell verksamhet har lägre bemanning under sommaren än under resten av året.

 

Inte nog med att flera kvinnojourer har personalbrist under tiden efterfrågan är som störst. Flera av dem tvingas att helt stänga ner verksamheten under sommaren. Kvinnojourer i landet samverkar och förmedlar hjälp vidare, men det är långt ifrån alla som får den hjälp de behöver. Alla Kvinnors Hus, Femcenter med flera tvingas neka i snitt tre kvinnor i veckan boende under sommaren.

 

Det är tveksamt om det kommer att ske någon större förändring till nästa sommar. Kvinnojourer uppmanas att framöver meddela kommun när den här typen av problem uppstår.

- Kvinnojourer måste tala om där de har sådant tryck att de gått på knäna, säger Carin Götblad.

 

Alla Kvinnors Hus bedriver sin verksamhet som vanligt under sommaren och gör sitt bästa för att tillgodose kvinnor och deras barns behov.

 

Lyssna på intervjun här