Nyhet

 

2012-06-27

Familjevåldsmottagning tvingas stänga

 

Mottagningen mot våld i nära relationer i Uppsala (MVU), en ideell verksamhet, som arbetar med aggressions- och våldsproblematik tvingas stänga pga. ekonomiska problem. MVU:s arbete har framför allt fokuserat på att förebygga våldsbeteenden, men organisationen har även arbetat med att ändra våldsutförares beteende. Alla Kvinnors Hus (AKH) erbjuder stödsamtal för den som utsatt familjen för hot och våld och vill gå vidare. Vi hoppas att personer från MVU kan komma till oss istället.

Läs mer här