Nyhet

 

2012-10-01

Dödligt våld måste utredas snarast

 

Än har inga insatser gjorts för att förbättra rutiner om vad som krävs för att förhindra dödligt våld i nära relationer. Detta uppmärksammadeAngela Beausang, ordförande i Roks, på SvD Brännpunk (30/9).

 

Sedan årsskiftet gäller en lag om att Socialstyrelsen ska utföra dödsfallsutredningar när kvinnor dödas av närstående, men hittills har inga utredningar publicerats och flera kvinnor mördats. Om det fanns bättre kunskap om vilka åtgärder som faktiskt behöver sättas in från polis och socialtjänst när en kvinna slår larm kan det dödliga våldet minska.

 

Socialstyrelsen skriver själv att en dödsfallsutredning "ska klarlägga samtliga förhållanden som har inneburit att den avlidna kvinnan har varit i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation, och vilka åtgärder som har vidtagits eller kunnat vidtas för att beakta hennes behov". Utredningsverksamheten ska ge underlag för "förslag till åtgärder som förebygger att kvinnor utsätts för brott av närstående".

 

Det som kan tyckas problematiskt är att en utredning påbörjas först efter att en dom fallit och vunnit laga kraft, dvs. när en kvinnas död redan har inträffat. Det är viktigt att ta reda på var det har brustit men i takt med att minst åtta kvinnor redan dödats av sin man i år är det brådskande med en första rapport.

 

Myndigheten Statskontoret lämnar en delrapport till regeringen den 1 november 2012 om Socialstyrelsens utredningsverksamhet. Det blir det första materialet allmänheten kan läsa om dödsfallsutredningarna. Exakt vad Statskontorets delrapport kommer innehålla är oklart.