MOLDAVISK KOALITION BESÖKTE
ALLA KVINNORS HUS.

2018-09-25

Idag tog vi på Alla Kvinnors Hus emot Coaliția Națională ”Viața fără Violență în Familie” (National Coalition ”Life without violence”), ett moldaviskt kvinnonätverk som består av flera organisationer som på olika sätt och på olika håll i Moldavien arbetar med våld i nära relation. Nätverket är i Sverige i samband med ett Sida-finansierat projekt som syftar till att förbättra skyddet för kvinnor och barn som upplever våld i hemmet i Moldavien. 

Vi berättade om vår verksamhet och vårt arbetssätt både vad gäller det skyddade boendet och den öppna samtalsmottagningen. Särskilt intressant blir det att utbyta erfarenheter med andra yrkesverksamma som har erfarenheter av andra samhälleliga strukturer och ser gemensamma frågor från delvis samma men också andra perspektiv.