Nyhet

 

2012-09-05

201 kvinnor har dödats av sina män

 

Under 2000-talet har över tvåhundra kvinnor dödats av en man de har haft en relation med. Det framkommer i en granskning genomförd av Aftonbladet som tittat på fall i landets 21 länspolismyndigheter. Den sammantagna siffran stämmer väl överens med Brottsförebygganderådets statistik om 17 dödade kvinnor per i en nära relation.

 

Aftonbladet startade granskningen år 2009. Då krävde tidningen en nollvision mot kvinnomorden. Beatrice Ask (M), justitieminister, har uttryckt att det är att föredra men ger inga besked på hur det ska gå till.

 

- Det måst i varje fall vara ambitionen. Det är uppenbart att det bör gå att få ner antalet, säger Beatrice Ask.

 

Ministern svarade på läsarnas frågor i en livechatt arrangerad av tidningen i samband med publiceringen av de senaste siffrorna. På frågan om kvinnojourer ska förstatligas så svarade Ask nekande.

 

- Kvinnojourerna ska ha stöd, men jag tror inte på att förstatliga dem. Många gånger fungerar de så bra därför att de kan arbete otraditionellt och även med frivilliga krafter. En del kvinnor söker sig dessutom till just jourerna därför att de inte är en myndighet, säger Beatrice Ask.

 

Läs hela chatten här