Arkiv

Uppsalamodellen väckte stort intresse när den presenterades vid ett seminarium i Gustavianum 16 maj. Flera av deltagarna menade att Uppsala har kommit långt när det gäller omhändertagandet av våldsutsatta kvinnor inom hälso- och sjukvården.

Läs hela nyheten.

Läs hela inlägget »
2017-05-22
Det här är en nyhet
2015-09-11
Alla Kvinnors Hus söker nya medarbetare
2015-08-11
Jonas Trolle föreläser på medlemsaktivitet 1/9
2015-05-28
Madeleine Sjöstedt ny ordförande på Alla Kvinnors Hus

2013-11-25
FN:s internationella dag för avskaffande av våld mot kvinnor

I dag är det FN:s internationella dag för avskaffande av våld mot kvinnor. Samtidigt släpps siffror om att endast 2 av 10 fall av misshandel mot kvinnor i nära relation når uppklarning.

-- Samhället måste på alla håll bli bättre på att se och hjälpa kvinnor utsatta för våld. Vi behöver poliser som tar frågan på allvar. Vi behöver kunskap hos hela rättsväsendet. Annars kommer det här aldrig förändrats, säger Ann Isaksson, verksamhetschef Alla Kvinnors Hus. Läs mer här.

...............................................................................................................................................................................................................

2013-10-28
Alla Kvinnors Hus i TV4

Ann Isaksson deltog i morse i TV4 nyhetsmorgon med anledning av den rapport Alla Kvinnors Hus släppte i fredags.

Alla Kvinnors Hus har i rapporten visat att det råder skillnader mellan hur olika stadsdelar i Stockholms stad jobbar med våld i nära relation.

I samtalet deltog även Carina Ohlsson, förbundsordförande SKR och Mikael Thörn, projektledare inspektionen för vård och omsorg. De bekräftade att den bild vi ser i Stockholm, stämmer i hela landet. Nämligen att det spelar roll för våldsutsatta kvinnor var de bor.

Alla Kvinnors Hus menar att kvinnor och barn som utsätts för våld, ska ha samma rätt till stöd och hjälp, oavsett vilken stadsdel eler kommun de bor i.
Se hela inslaget här

.............................................................................................................................................................................................................

2013-10-25
Alla Kvinnors Hus släpper rapport

I dag släpps Alla Kvinnors Hus rapport "Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet".

Alla Kvinnors Hus har utifrån Stockholms stads program för kvinnofrid, frågat samtliga stadsdelar hur väl de når målen som programmet sätter upp. Svaren visar att det stöd våldsutsatta kvinnor får, är beroende på var i staden de bor. I svaren framkommer bland annat att 6 av 13 stadsdelarna inte har gjort en kartläggning av omfattningen av våld och andra
övergrepp mot kvinnor av närstående trots att detta anges i stadens program.

Att 10 av 13 stadsdelar kan inte ange att de fullt ut uppfyller målen i Programmet för kvinnofridmot våld i nära relationer 2012-2014, samt att 8 av 13 stadsdelar saknar en särskild budget för kvinnofridsarbetet.
Ladda hem hela rapporten nedan:

Metro skriver om rapporten här

.................................................................................................................................................................................................................

2013-10-10
Halvdagsarrangemang om våld och genus
Den 8 november arrangerar Zonta en hel eftermiddag och kväll om våld, vetenskap, genus, politik och framtid.Bland annat kommer Ebba-Witt Brattström, Birgitta Ohlsson och Hans Rosling att delta
Läs mer om evenemanget och anmäl dig här

13-09-03
Alla Kvinnors Hus välkomnar ökade bidrag, men efterfrågar en
långsiktig planering


I dag meddelande regeringen via jämställdhetsminister Maria Arnholm och barn- och äldreminister Maria Larsson att man kommer öka de ekonomiska anslagen till kvinnojourer och andra organisationer som jobbar med våldsutsatta kvinnor och barn.

– Det är så klart glädjande att regeringen föreslår en permanent höjning av de bidrag som är förutsättning för att vi kan hålla vår verksamhet igång, kommenterar Ann Isaksson på Alla Kvinnors Hus i Stockholm.

– Men bara ökade anslag i sig, innebär ingen egentlig trygghet för oss. Vi fortsätter efterfråga en lösning där vi inte varje år behöver ansöka om bidrag för kommande verksamhetsår. Vi jobbar med det som regeringen själva kallar ”det mest akuta jämställdhetsproblem i dag”. Att vi behöver söka bidrag på samma sätt som vilken idrottsförening som helst, gör det svårt att långsiktigt planera vår verksamhet, fortsätter Ann.

Alla Kvinnors Hus är en av Sveriges största och äldsta kvinnojourer som fyller 35 år i år. Förra året tog man emot dryga 80 kvinnor samt 90 barn i det skyddade boendet. Man tvingades också neka 181 på grund av platsbrist.

För mer information och ytterligare kommentarer, kontakta Ann Isaksson, verksamhetschef. Tel: 08-644 09 23, Mail: ann@allakvinnorshus.org
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/kvinnojourer-far-mer-pengar_8480004.svd

13-03-06
Alla Kvinnors Hus öppnar förskola med hjälp av Childhood.

Med stöd från Childhood startar Alla Kvinnors Hus en förskola för barn som bor på skyddat boende.

– På förskolan får barnen rutiner, kompisar och stimulans samtidigt som mamman får tid för sig själv och kan orka vara en bättre mamma när hon är med barnen, säger Ann Isaksson, verksamhetschef på Alla Kvinnors Hus.
Läs mer om Childhood.

2012-11-15
SvD KULTUR idag
Kristin Lundell; " Jag låter hela arvodet för den här krönikan gå till organisationen Alla kvinnors hus. För vi kan inte ha det så här längre. "

2012-10-19

Alla Kvinnors Hus planerar att starta förskola

Alla Kvinnors Hus – kvinnojour vill öppna en förskola för barn som bor i skyddat boende. Barn i åldern 0-5 år som är offer för våld blir utan förskola när de tvingas att flytta till skyddat boende. Alla Kvinnors Hus vill ändra på denna orimlighet.

2012-10-15

Ann Isaksson i paneldiskussion
I fredags deltog Ann Isaksson, verksamhetschef Alla Kvinnors, i en paneldebatt för studenter på Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet. Debatten utgick ifrån ett juridiskt case om våld i nära relationer. I panelen fanns även Björn Sandin, advokat, Mårten Hanell, åklagare, Thomas Bodström (S), f.d. justitieminister, Magnus Lindgren, generalsekreterare Tryggare Sverige, och Karin Flöjte kriminalvården.

- Det är oerhört roligt att vara med i denna typ av paneldiskussion. Dels för att det är spännande att höra resonemangen ifrån studenterna och se att de verkligen har satt sig in i problematiken samt att den namnkunniga panelen gör att det blir en mycket intressant diskussion, säger Ann Isaksson, verksamhetschef.

Studenter som går Juridisk introduktionskurs arbetar under kursen utifrån ett case som är knutet till verkligheten. Caset ställer dem inför både juridiska, politiska och etiska dilemman. Sista momentet består av att sakkunniga i ämnet bjuds in för att hålla en paneldiskussion där studenterna sedan kan ställa frågor till deltagarna.

2012-10-09

Reflexer till boende på Alla Kvinnors Hus

If Försäkringar har skänkt tjugo stycken reflexvästar till barn och femtio stycken reflexer till Alla Kvinnors Hus. Nu kommer det att gnistra lite extra i mörkret. Det tackar vi för!

2012-10-04

Ny medlemsundersökning

Alla Kvinnors Hus har genomfört en medlemsundersökning för att bättre kunna tillgodose befintliga medlemmars behov och utöka antalet medlemmar. Den finns nu tillgänglig på under Nyheter.

2012-10-01

Dödligt våld måste utredas snarast

Än har inga insatser gjorts för att förbättra rutiner om vad som krävs för att förhindra dödligt våld i nära relationer. Detta uppmärksammadeAngela Beausang, ordförande i Roks, på SvD Brännpunk (30/9).

2012-09-26

Socialtjänsten klarar sig inte utan frivilliga

Socialtjänsten klarar sig inte utan frivilliga. Det svarar en betydande del av Sveriges socialchefer i en rapport av fackförbundet Vision. Totalt uppger 92 procent av socialcheferna att socialtjänsten till viss del eller i stor utsträckning kommer att vara beroende av den frivilliga sektorn.

2012-09-25

Våldsutsatta kvinnor utan bostad

Våldutsatta kvinnor blir ofta bostadslösa efter vistelse i skyddat boende. När socialtjänst beslutar att kvinnornas skyddsbehov inte längre kräver skyddat boende är de få som har någonstans att ta vägen. Lyssna på Anneli Norberg från Alla Kvinnors Hus på P3 Nyheter.

2012-09-19

Våld mot kvinnor prioriteras i regeringens politik

Statminister Fredrik Reinfeldt (M) framförde i regeringsförklaringen att vi inte kan acceptera att kvinnor utsätts för våld och att insatser för att "förebygga mäns våld mot kvinnor är fortsatt prioriterat". Regeringsförklaringen stakar ut vägen för regeringens politik under året och är en markering av vad regeringen planerar att genomföra.

2012-09-17

Skydd till våldsutsatta papperslösa kvinnor

Våldsutsatta papperslösa kvinnor bör ha rätt till skydd skriver Susanne Namaani, verksamhetsledare Somaya kvinnojour, Björn Lindgren (MP), språkrör Grön ungdom och Philip Barnard (MP), språkrör Grön ungdom Malmö. Debattörerna menar att en lagförändring genast bör införas så att papperslösa kvinnor som anmäler våld och övergrepp inte riskerar att utvisas.

2012-09-12

Brottsförebyggande rådet förstärks

Regeringen förslår att ge förstärkta resurser till Brottsförebygganderådet (Brå) som en del i arbetet med att utveckla rättsväsendet. Tanken är att Brås roll som kunskapscentrum för rättsväsendet ska förbättras.

2012-09-05

201 kvinnor har dödats av sina män

Under 2000-talet har över tvåhundra kvinnor dödats av en man de har haft en relation med. Det framkommer i en granskning genomförd av Aftonbladet som tittat på fall i landets 21 länspolismyndigheter.

2012-08-16

Flera kommuner placerade barn hos våldtäktsman

Det står nu klart att flera kommuner, utöver Upplands Väsby, har placerat barn hos jourpappa som anklagas för barnvåldtäkt. Jourpappan ska ha erkänt övergreppen på två barn enligt Sveriges Radio.

2012-08-15

Uppmaning att säkerställa kvinnofrid

Correns ledare skriver att kvinnofrid måste säkerställas bland annat genom att förbättra förhållandena för landets kvinnojourer. Därtill menar ledaren att vi måste "diskutera mer om varför brott fortfarande sker, hur vi kan förhindra det och hur vi bäst skyddar dem som drabbats".

2012-08-13

Jourpappa häktad för våldtäkt mot barn

Jourpappa häktad på sannolika skäl för att ha våldtagit två barn. Barnen placerades i jourhem för att få en trygg miljö eftersom hemförhållandena brustit. Upplands Väsby kommun tog beslutet att tvångsomhänderta barnen enligt lagen om vård av unga (LVU) då man misstänkte våld i hemmet av de biologiska föräldrarna.

2012-08-09

Malmö vill förhindra fler kvinnomord

Fyra kvinnor har mördats av sina män i Malmö det senaste halvåret. Nu söker kvinnofridsprogrammet mer pengar från kommunen för att kunna upprätta fler skyddade boenden. Man vill också kartlägga riskerna för de utsatta.

2012-08-01

Götblad kritiserar minskad kvinnojoursbemanning

Carin Götblad, nationella samordnare mot våld i nära relationer, kräver i en intervju i Ekot att offentlig och kommunal stödverksamhet inom våld i nära relationer måste ha bättre semesterplanering. Kravet är en konsekvens av fler rapporterade kvinnomord under sommaren, att våldet ökar under denna period samt att offentlig, kommunal och ideell verksamhet har lägre bemanning under sommaren än under resten av året.

2012-07-20

Ökat tryck på kvinnorjourerna

I veckan dödades en kvinna i Malmö av en man som stod henne nära. Våldsdådet är ännu ett tecken på hur viktigt det är att kvinnor får rätt skydd. Under sommaren märker vi och andra kvinnojourer ett ökat tryck. Se Åza Alandh från Alla Kvinnors Hus berätta om detta i TV4 Nyheterna.

2012-07-16

Tvinga inte barn att träffa en våldsam pappa

Det är vanligt att barn tvingas träffa pappan trots att denne har varit våldsam mot mamman. Men att myndigheter på detta sätt agerar mot barnets uttryckliga vilja är orimligt, skriver Ann Isaksson, verksamhetschef för Alla Kvinnors Hus, på SvD Brännpunkt.

2012-07-04

Förstärkt polisarbete mot hedersvåld

Rikspolischef Bengt Svenson presenterade idag ett åtgärdspaket för att förstärka Polisens arbete mot hedersbrott. En polisiär expertgrupp mot hedersvåld tillsätts dit utredare i länen kan ringa vid svåra frågor. Expertgruppen kommer också att bygga upp en kunskapsbank med framgångsfaktorer och best-practise.

2012-07-04

Stora brister i skydd för hotade

Den 2 juli föll domen mot den man som misstänks ha knivhuggit sin före detta sambo till döds på öppen gata i Malmö tidigare i år. Fallet uppmärksammar stora brister i myndigheternas agerande. Samarbetet mellan myndigheter måste öka och gemensamma hot- och riskbedömningar göras, skriver kammaråklagare Ulrika Rogland på SvD Brännpunkt.

2012-07-02

Fler kvinnofridsbrott bakom våldsökning

Kvinnofridsbrott i södra Skåne har ökat med 30 procent sedan förra året. Enligt Brottsförebyggandet rådet (Brå) har våldsbrotten ökat i de sju sydligaste kommunerna.

2012-06-27

Familjevåldsmottagning tvingas stänga

Mottagningen mot våld i nära relationer i Uppsala (MVU), en ideell verksamhet, som arbetar med aggressions- och våldsproblematik tvingas stänga pga. ekonomiska problem.

2012-06-26
Socialstyrelsen - arbetet med våldsutsatta barn måste förbättras.

Det är slutsatsen rapporten " Kunskap om våld mot barn – behov av nationell samordning" som mydigheten lämnar till till regeringen.

2012-06-13

Sjukvårdspersonal ska upptäcka våldsutsatta

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram metoder för hälso- och sjukvårdspersonal för hur man bäst upptäcker våldsutsatta.

2012-06-15

Äldre kvinnor har ofta blåmärken

Äldre kvinnor har ofta blåmärken, brustna blodådror och benbrott. Men det är sällan tecken på ålderdom. I minst 16 procent av fallen beror det på att den äldre kvinnan har utsatts för våld. Det visar statistik från Brottsoffermyndigheten som frågat kvinnor om de utsatts för våld efter 65 års ålder.

2012-05-31

Medlemskväll

Alla medlemmar och intresserade blivande medlemmar bjuds in till en kväll för umgänge, musik och föreläsning. Uppträder gör Sanna Martin som bland annat tolkar låtar av Peter LeMarc. Felicia Feldt berättar om sin bok "Felicia försvann" som skildrar en speciell barndom och de spår den har satt i den vuxna kvinnan.

2012-05-23

Georgisk delegation besöker Alla Kvinnors Hus

Den 23 maj besökte en georgisk delegation från det Kristdemokratiska partiet (Christian-Democratic Movement of Georgia) Alla Kvinnors Hus. Besöket var en del av delegationens studieresa i Sverige inför författande av en ny policy rörande sociala frågor.

2012-05-10/12

Alla Kvinnors Hus var utställare på psykoterapimässan i Älvsjö

Alla Kvinnors Hus deltog som utställare under tre dagar på Psykoterapimässan. Under mässan visade vi upp alla delar av vår fantastiska verksamhet. Personal och volontärer bemannade tillsammans vår monter vilket skapade många intressanta möten.

2012-05-09

Extern samverkansgrupp träffas

Alla Kvinnors Hus deltar i möte med Extern samverkansgrupp för att diskutera arbetet mot relationsvåld i norra innerstaden. I samverkansgruppen ingår representanter från polisen Södermalm, Östermalm och Norrmalm, socialtjänst, Kungsholmen församling och RFSL.

2012-05-02

Tre ryska organisationer som arbetar med mäns våld mot kvinnor på studiebesök

Tre organisationer som ingår i det Sida-finansierade projektet LAW (Legislation to Achieve Women's safety) besökte Alla Kvinnors Hus för inhämtning av kunskap med fokus på opinionsbildning, lagstiftning och medierapportering om manliga könsroller.

2011-11-30

Statsministern på möte med Alla Kvinnors Hus

Statsminister Fredrik Reinfeldt (M) kommer på återbesök till Alla Kvinnors Hus. Just nu resar Reinfeldt runt i Sverige på turné för att lära sig om kvinnofridsarbete. Det är inte första gången Reinfeldt kommer till Alla Kvinnors Hus. Den 25 november var statsministern också här för att tala på Sveriges tjej och kvinnojourer riksförbunds (SKR) 15-års jubileum.

Följ oss på:

Alla kvinnors hus nyhetsrum