Uppsalamodellen väckte stort intresse

Uppsalamodellen väckte stort intresse när den presenterades vid ett seminarium i Gustavianum 16 maj. Flera av deltagarna menade att Uppsala har kommit långt när det gäller omhändertagandet av våldsutsatta kvinnor inom hälso- och sjukvården.

Läs hela nyheten.