Madeleine Sjöstedt ny ordförande på Alla Kvinnors Hus

Madeleine Sjöstedt, tidigare kultur- och fastighetsborgarråd i Stockholms Stad, valdes till ny ordförande vid Alla Kvinnors Hus årsmöte.

Mellan 2010-2014 var hon kultur- och fastighetsborgarråd i Stockholms Stad och tar sig nu an uppdraget som ny ordförande i Sveriges äldsta kvinnojour.

– Att som Alla Kvinnors Hus erbjuda våldsutsatta kvinnor skydd är en oerhört viktig verksamhet. Att bli ordförande är hedrande och ett stort ansvar. Jag hoppas kunna bidra med mina politiska erfarenheter, men också från mitt yrkesliv i civilsamhället, säger Madeleine Sjöstedt.

Madeleine är jurist med inriktning på mänskliga rättigheter och har tidigare arbetat som generalsekreterare för Kulturarv utan gränser och Swedish International Liberal Centre. 

– Alla Kvinnors Hus vilar på ideella krafter. Att säkra finansieringen, erbjuda barn i boendet förskoleverksamhet samt utöka antalet platser är viktiga arbetsuppgifter för den nya styrelsen. 

Till nya ledamöter i Alla Kvinnors Hus styrelse valdes: Marika Nordström och Marie Martinsson. Kvar i styrelsen sitter Sofia Johansson, Cecilia Waller, Britt Rozental, Jenny Lundh och Sahar Almashta. 

Kontakt:
Ann Isaksson, Verksamhetschef och pressansvarig på Alla Kvinnors Hus, 08-644 09 23