90-konto till Alla Kvinnors Hus

Svensk Insamlingskontroll har beviljat 90-konto åt Föreningen Alla Kvinnors Hus och Insamlingsstiftelsen the Swedish Foundation in Support of Human Rights Watch.

Föreningen Alla Kvinnors Hus arbetar genom stöd och råd, skyddat boende samt information, opinionsbildning och påverkan, för ett samhälle där ingen kvinna ska utsättas för våld, hot eller sexuella övergrepp. Föreningen ska driva och förvalta ett hus med skyddat boende samt kultur- utbildnings och opinionsbildningsverksamhet i överensstämmelse med föreningens ändamål.

Insamlingsstiftelsen the Swedish Foundation in Support of Human Rights Watch har till ändamål att direkt, och/eller indirekt genom den ideella organisationen HUMAN RIGHTS WATCH, Inc.,(”HRW”), värna om mänskliga rättigheter, innefattande bl.a.; a. att värna om rättigheterna för människor runt om i världen, såväl i krigstid som i fredstid, genom att samla in information om övergrepp, offentliggöra resultaten och använda information för att försöka få övergreppen att upphöra och för att förhindra framtida övergrepp; och b. att utföra andra aktiviteter inom utbildning, religion, välgörenhet och vetskap för detta ändamål.

För att få 90-konto måste en organisation uppfylla en rad högt ställda krav.

Läs mer:
http://www.mynewsdesk.com/se/svenskinsamlingskontroll/pressreleases/2-nya-insamlingsorganisationer-har-beviljats-90-konto-1117060?utm_source=alert&utm_medium=email&utm_campaign=Alert&utm_content