Alla Kvinnors Hus, seminarium i Almedalen

Hur ska kvinnojourerna kunna ta emot fler våldsutsatta kvinnor?

Regeringen har det senaste året tillfört 13 miljoner kronor för att stärka kvinnojourerna. Ändå tvingas Alla Kvinnors Hus, Sveriges största, ideella kvinnojour, tacka nej till två av tre kvinnor som söker skyddat boende.

Finansieringen är osäker och kortsiktig, men det finns också problem med samverkan med kommuner och myndigheter.

– Vad är det som behöver utvecklas för att stärka kvinnojourerna att kunna jobba mer långsiktigt?

Under seminariet presenterar vi en ny rapport om finansieringen av kvinnojourer.

Datum: 1 juli
Tid: 10.00-10.45
Plats: Tco-parken, Länsstyrelsens trädgård

Medverkande:
Sofia Johansson, Vice ordförande på Alla Kvinnors Hus
Anna Steele, Folkpartiets kvinnoförbund
Pia Enochsson, statlig utredare av kvinnojourerna
Lena Josefsson, Moderator, Rådhusgruppen