Grattis Ann!

Ann Isaksson, verksamhetschef på Alla Kvinnors Hus, tilldelas Göran Lagervallsstipendiet 2014 med motiveringen:

”Med sin bakgrund har Ann Isaksson kunnat fungera som en brygga mellan myndighetsvärlden och de ideella krafterna. Genom det konkreta resultat som Alla Kvinnors Hus kan uppvisa har Ann Isaksson omsatt sitt personliga engagemang i handling som medför positiva förändringar i utsatta människors liv, i ett sammanhang som innebär nära samverkan med myndigheter utan att ge avkall på drivkraften i det ideella engagemanget för enskilda individer. För detta tilldelas Ann Isaksson årets stipendium på 50 000 kronor.”

http://news.silobreaker.se/anna-knig-jerlmyr-m-gran-lagervallsstipendiet-2014-gr-till-ann-isaksson-5_2268006889956573314