Alla Kvinnors Hus har ny ordförande

På årsmötet den 5 mars valdes Madeleine Skaarnes till ny ordförande. Hon har varit engagerad i Alla Kvinnors Hus i cirka sju år och arbetar privat på advokatbyrå med brottmål, familje- och socialrätt.

– Det här är ett uppdrag jag kommer att ta mig an med ödmjukhet och mycket glädje, säger Madeleine Skaarnes.

Madeleine började som volontär i juristjouren på AKH under tiden hon studerade till jurist. Under de tre år åren träffade hon många utsatta kvinnor och fick på nära håll se vilket fantastiskt och viktigt arbete som personalen och volontärerna gör. Mycket tack vare stöd och bidrag från medlemmar och bidragsgivare. De senaste fyra åren har hon varit ledamot i styrelsen.

– Det har varit mycket spännande att få ha varit del av den utveckling som verksamheten har genomgått. Vi har ett spännande år framför oss bland annat med anledning av de kommande valen i höst, säger hon.

Vice ordförande blev Sofia johansson och kassör Jenny Lundh. Nya ledamöter blev Annette Brifalk, Britt Rozenthal och Cecilia Broström Waller. Maria Göransson och Sahar Almashta kvarstår i styrelsen ytterligare ett år. Som auktoriserad revisor valdes Marie Nordlander. Till förtroendevald revisor valdes Ulla-Britt Ekeblom med Sonja Gardefjord som suppleant.