Alla Kvinnors Hus släpper rapport

Alla Kvinnors Hus har utifrån Stockholms stads program för kvinnofrid, frågat samtliga stadsdelar hur väl de når målen som programmet sätter upp. Svaren visar att det stöd våldsutsatta kvinnor får, är beroende på var i staden de bor.

Ladda hem hela rapporten (pdf-fil):
Stockholms stad når inte hela vägen