Alla Kvinnors Hus - kvinnojour

 

Är du utsatt för våld?

Är du utsatt för psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld? Är du orolig för ditt
barn som blir utsatt eller tvingas bevittna våldet? Kontakta våra rådgivare på kvinnojouren.


För stödsökande:
08-644 09 20

Jourtelefon för stödsamtal och rådgivning
måndag-fredag: 09.00-20.00
lördag & söndag: 11.00-15.00

Juristjouren (för dig som har juridiska frågor kring våld i nära relationer)
onsdag och söndag: 18.00-21.00

För socialtjänst och icke stödsökande:
08-644 09 25

"Det känns bra för oss med en objektiv granskning och blir samtidigt en kvalitetsstämpel."

Tack för din gåva! För oss är det viktigt att man som bidragsgivare kan känna sig helt trygg då man skänker ett ekonomiskt bidrag till oss. Alla Kvinnors Hus
beviljades 90-konto i februari 2015. För att få ett 90-konto måste en organisation uppfylla
en rad högt ställda krav. Bland annat så

  • måste det finnas ett tydligt syfte med insamlingen
  • högst 25 procent av insamlade medel får gå till administration
  • årsredovisning skickas till Svensk Insamlingskontroll för granskning och uppföljning
    av insamlade medel
Läs mer om hur du kan skänka ett skonomiskt bidrag till Alla Kvinnors Hus.
Alla Kvinnors Hus Nyhetsrum

Veronica Palm
ny ordförande i föreningen Alla Kvinnors Hus

Veronica Palm Foto: Mattias Vepsä

Veronica Palm, tidigare riksdagsledamot, valdes till ny ordförande vid Alla Kvinnors Hus årsmöte den 21 mars 2017.

Veronica har ett mångårigt engagemang för rättvise- och jämlikhetsfrågor med fokus på kvinnor och barn, mångkultur och jämställdhet.

Läs hela pressreleasen här.

Alla Kvinnors Hus utökar sitt skyddade boende för våldsutsatta kvinnor

Alla Kvinnors Hus utökar sitt skyddade boende med 4 nya boendeplatser och möter därmed ett skriande behov av skyddat boende för kvinnor och barn utsatta för våld i nära relation.

– Vi ser att behoven är enorma och vill kunna erbjuda skydd till fler våldsutsatta. Det betyder mycket för de kvinnor och barn vi nu kan ta emot, säger Ann Isaksson, verksamhetschef på Alla Kvinnors Hus.
Läs mer

Camilla Läckberg auktionerar ut sin klänning från Elle-galan till förmån för vårt arbete på Alla Kvinnors Hus

Camilla Läckberg på Elle-galan.
Camilla Läckberg på Elle-galan.

TACK till våra sponsorer som bidragit med julgåvor till våra kvinnor och barn i skyddade boendet!

Crown Worldwide AB
https://www.crownworldwide.com/en-us

D.A.C.A
Drivers Against Child Abuse
http://www.daca.nu/

Facebook Sverige
https://www.facebook.com/pages/Facebook-Sverige/173037592717693?fref=ts

IES Internationella Engelska skolan i Hässelby
http://hasselby.engelska.se/

Mini Rodini
https://www.minirodini.com/sv/

Nordic Choice Hotels
www.nordicchoicehotels.se/

Old Table 3

PANDOX
http://www.pandox.se/sv/

Vill du också stötta oss?

Du har väl inte glömt bort att betala medlemsavgiften?

Vi hoppas att du vill vara kvar som värdefull medlem i Alla Kvinnors Hus och ge ditt stöd till utsatta kvinnor och barn, samt fortsatt få delta på våra föreläsningar och få vår medlemstidning i brevlådan.

Har du inte kvar inbetalningskortet eller har frågor angående medlemskap?
Kontakta: agneta@allakvinnorshus.org

Tack för ditt stöd!